Deckmeldung:   deVeimstris
Vater:  Oh hisse de Magistris
Mutter:  Aria de Veimstris
Deckdatum:  03.08.2021
Wurfdatum:  30.09.2021
Welpen Rüde:  4
Welpen Hündin:  0
noch abzugeben R:  
noch abzugeben H:  
Kommentar:  

Vater:  Ravilais the Canary Moth
Mutter:  Aria de Veimstris
Deckdatum:  23.01.2021
Wurfdatum:  
Welpen Rüde:  0
Welpen Hündin:  0 
noch abzugeben R:  
noch abzugeben H:  
Kommentar:  

Vater:  Oh hisse de Magistris
Mutter:  Salkin Aidan Agusta
Deckdatum:  20.01.2021
Wurfdatum:  
Welpen Rüde:
Welpen Hündin:
noch abzugeben R:  
noch abzugeben H:  
Kommentar:  

Vater:  Never say Die de Magistris
Mutter:  Infinie du domaine de Peyrazet
Deckdatum:  18.09.2020
Wurfdatum:  15.11.2020
Welpen Rüde:  2
Welpen Hündin:  3 
noch abzugeben R:  
noch abzugeben H:  
Kommentar:  

Vater:  Ravilais the Canary Moth
Mutter:  Aria de Veimstris
Deckdatum:  09.06.2020
Wurfdatum:  
Welpen Rüde:  0
Welpen Hündin:  0
noch abzugeben R:  
noch abzugeben H:  
Kommentar:  

Deckmeldung:   deVeimstris
Vater:  Ravilais the Canary Moth
Mutter:  Salkin-Aidan Augusta
Deckdatum:  10.04.2019
Wurfdatum:  
Welpen Rüde:  1
Welpen Hündin:  0
noch abzugeben R:  
noch abzugeben H:  
Kommentar:  

Deckmeldung:   deVeimstris
Vater:  Ravilais the Canary Moth
Mutter:  Infinie du domaine de Peyrazet
Deckdatum:  27.03.2019
Wurfdatum:  
Welpen Rüde:  0
Welpen Hündin:  0
noch abzugeben R:  
noch abzugeben H:  
Kommentar: