Deckmeldung:    of Liberty
Vater:  English Gold of Liberty
Mutter:  Caresse de Velours of Liberty
Deckdatum:  12./14./17.03.2021
Wurfdatum:  
Welpen Rüde: 0
Welpen Hündin:
noch abzugeben R:  
noch abzugeben H:  
Kommentar:  

Vater:  Oakbark March to Victory
Mutter:  Ever so Beautiful of Liberty
Deckdatum:  09.03.2021
Wurfdatum:  
Welpen Rüde: 3
Welpen Hündin:
noch abzugeben R:  
noch abzugeben H:  
Kommentar: